Tiroid İnce İğne Aspirasyon Sitolojilerinde Folliküler Neoplazi Folliküler Neoplazi Şüphesi Tanılı Olgularda Sitolojik Histolojik Korelasyonu


UĞRAŞ N., SARAYDAROĞLU Ö., ÖZGÜN G., ÖZ ATALAY F.

5. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Turkey, 29 - 31 March 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes