Hatay’a Yönelik İskânlarda (1960-2007) Göç Yönetiminde Yaşanan Yetersizliklerin Kültürel Adaptasyon ve Mekân Aidiyetine Etkileri


Creative Commons License

Çetin B., Coşkun M.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.1, pp.103-118, 2020 (Peer-Reviewed Journal)