Tehlikeli Atıkların Sınır Ötesi Taşınımından Doğan Zararlardan Sorumluluk ve Tazminata Dair Basel Protokolü.


CANER O., DUMAN S., KAYA M.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İstanbul Commerce University Journal Of Social Sciences), vol.7, pp.75-95, 2009 (Peer-Reviewed Journal)