Swot Analysis Of Private Pension System Under The Effect Of Macro Dynamics In Turkey


Creative Commons License

İşseveroğlu G.

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.56, pp.155-174, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Muhasebe ve Finansman Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.155-174
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Türkiye’de 27 Ekim 2003 tarihinden bu yana işlemekte olan bireysel (özel) emeklilik sistemi, sosyal güvenlik reformunun bir parçası olmakla birlikte, yalnızca bu amaca hizmet etmekle kalmamakta, bununla birlikte finansal sistemin gelişmesinde de, önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada, öncelikle Türkiye’deki bireysel emeklilik sisteminin kısa bir geçmişi ele alınmış ve sistemin mevcut durumu literatür taraması yapılarak ortaya konmuştur. Çalışmada makro ekonomik dinamiklere etkisi kapsamında ülkemizdeki bireysel emeklilik sisteminin bu günkü durumu değerlendirilmiş, Swot analizi yapılarak sistemin güçlü ve zayıf yönlerinin, fırsat ve tehditlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.