Toraks Yerşimli Özofagus Kanseri Tanılı Olgularda 3 Boyutlu Konformal Radyoterapi (3BKRT) ve Hacimsel Ayarlı Ark Terapi (Vmat) Tekniğinin Dozimetrik Karşılaştırması: Retrospektif Çalışma


ALTAŞ H., KURT M., TUNÇ S., ÇETİNTAŞ S., DEMİRÖZ ABAKAY C., İBİCİOĞLU B., ...More

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.44, no.2, pp.117-124, 2018 (Peer-Reviewed Journal)