Effects of different salt concentrations NaCl on germination of some spinach cultivars


Creative Commons License

Turhan A., Kuşçu H., Şeniz V.

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.25, no.1, pp.65-77, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 1
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.65-77
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Seeds of four spinach cultivars including Green Gold, Larisa, Mikado and Ohio were used

to investigate the effects of different NaCl concentrations (0, 50, 100, 150 and 200 mM) on their

germination percentage, germination energy, germination index, relative germination rate and

germination time. The results showed that different treatments of salinity had statistically

considerable effects on the germination percentage, germination energy, germination index, relative

germination rate and germination time. Germination percentage and relative germination rate features

of spinach cultivars were not influenced by 0–50 mM NaCl concentration, but germination energy

values showed small decreases. In those features important decreases occurred by 100 mM

concentration and the lowest values obtained at 200 mM. Despite the increase in germination time,

germination index considerably decreased in accordance with the increasing salt concentrations.

However, Green Gold cultivar demonstrated better performance than the other cultivars for most of

measured parameters under different salinity levels.

Bu çalışma, farklı tuz (NaCl) konsantrasyonlarının (0, 50, 100, 150 ve 200 mM), Green Gold,

Larisa, Mikado ve Ohio ıspanak çeşitlerinde, çimlenme yüzdesi, çimlenme enerjisi, çimlenme indeksi,

çimlenme oranı ve çimlenme zamanı özellikleri üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yürütülmüştür.

Araştırma sonuçlarına göre, farklı tuz konsantrasyonları, söz konusu çimlenme özellikleri üzerinde

istatistiksel olarak önemli ölçüde etkiye sahip olmuştur. Ispanak çeşitlerinin çimlenme yüzdesi ve

çimlenme oranı özellikleri 0–50 mM NaCl konsantrasyonlarından etkilenmemiş, çimlenme enerjisi

değerleri ise düşük oranda azalmalar göstermiştir. Bu özelliklerde önemli miktarda azalmalar 100

mM konsantrasyonu ile ortaya çıkmış ve 200 mM konsantrasyonunda en düşük değerler elde

edilmiştir. Çimlenme indeksi artan tuz konsantrasyonlarına bağlı olarak önemli miktarda azalmış, buna karşın çimlenme süresi de uzamıştır. Bununla birlikte; Green Gold çeşidi, farklı tuzluluk

düzeylerinde ölçülen parametrelerin çoğunda diğer çeşitlere göre daha iyi performans göstermiştir.