İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Sünnetin Yeri


Aydın Y. M., Kaygısız O.

in: Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları ve Vezikoüreteral Reflüde: Patogenez, Tanı, Tedavi ve İzlem, Osman DÖNMEZ, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.74-77, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.74-77
  • Editors: Osman DÖNMEZ, Editor
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

T Sünnet dini, sosyokültürel ve tıbbi sebeplerle uygulanan en eski cerrahi prosedürlerden biridir. Sünnetin bilinen tıbbi faydaları; idrar yolu enfeksiyonunu (İYE), cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların bulaşını (HIV, HSV, HPV, sifiliz), balaniti, fimozisi, penil kanseri ve kadın partnerde bakteriyel vajinozisi azaltmasıdır. Erkek bebeklerde idrar yolu enfeksiyon riskinin yaşamları boyunca en yüksek olduğu dönem ilk bir yaş olduğu için yenidoğan döneminde uygulanan sünnetin İYE önlemedeki başarısı daha fazladır. Sünnetin İYE önlemedeki önemi üriner sistemin koruyucu mekanizmalarının bozulduğu antenatal hidronefrozlu yenidoğanlarda daha fazla olmaktadır. Bu yenidoğanlarda sünnet ateşli İYE riskini belirgin olarak düşürür ve bu sayede renal skar gelişme riskini de azaltır. Yenidoğan sünneti için mutlak ve göreceli kontraendikasyonları mevcuttur. Mutlak kontraendikasyonlar; penisin cerrahi düzeltme gerektiren anomalileri (hipospadias, penil kurvatür, penoskrotal füzyon anomalisi), akut lokal enfeksiyon varlığı, gömük penis ve prematürite iken göreceli kontraendikasyonlar; yenidoğan sarılığı ve koagülopatidir. Anah tar Ke li me ler: Sünnet, erkek; üriner kanal enfeksiyonları; çocuk