Gıda Güvenliği ve Tarımda Planlama


TAMER C. E., İNCEDAYI B., ÇOPUR Ö. U.

Türktarım, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, no.160, pp.28-31, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)