Travmatik sağ ika bifurkasyon anevrizmasına bağlı tekrarlayan intraventriküler kanama: Olgu sunumu


ALTUNYUVA O., BAYKAL D., ARGADAL Ö. G. , KAYA İ. S. , Karimi Khezri M., ÇİFTÇİ G., ...More

Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel kongresi, Turkey, 29 March - 02 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes