2007-08 Küresel Krizin Bir Çözümlemesi ve Yerleşik İktisat Paradigmasında Yeni Arayışlar


Güler E.

Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi , vol.47, no.545, pp.27-38, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 47 Issue: 545
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.27-38
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

 2007/08 küresel krizin 1929 Büyük Buhran’ından bu yana görülen en şiddetli kriz olmasının yanında ayıt edici en önemli özelliği, bir bütün olarak kapitalist sistemin sınırlarına ulaşıp ulaşmadığı yönünde ciddi tartışmaları da tetiklemiş olmasıdır. Bu noktada dikkat çekici bir ayrıntı da, sisteme yönelik eleştirilen ilk defa yerleşik iktisat ideolojisine sahip iktisatçılar ve politika yapıcılar tarafından da açık bir şekilde dile getirilmesidir. 2000’li yıllardan itibaren dünya ekonomisinde yaşanan ve “Great Moderation” olarak nitelendirilen büyüme ve istikrar sürecinin ardından yaşanan kriz aynı zamanda finansal sermayenin hızla yükseldiği bir dönemde, doğrudan kapitalizmin finansallaşma sürecinin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bu noktada çalışmanın amacı, krizin kapitalist sisteme içkin bir kriz mi yoksa daha önceki krizler gibi sistemde ortaya çıkan geçici bir sapma mı olduğunun ortaya konması ve bu çözümlemenin ardından yerleşik iktisat paradigmasında ne yönde gelişmelerin olacağına dair tutarlı bir değerlendirme yapabilmekti