1957’DEN GÜNÜMÜZE LİSE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTAPLARINDA MEHMET AKİF ERSOY


Creative Commons License

Ogur E.

in: MEHMET AKİF’İ ANLAMAK, Selçuk Kırlı-Alev Sınar Uğurlu, Editor, Türk Ocakları Bursa Şubesi, Bursa, pp.369-387, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türk Ocakları Bursa Şubesi
  • City: Bursa
  • Page Numbers: pp.369-387
  • Editors: Selçuk Kırlı-Alev Sınar Uğurlu, Editor
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Ortaöğretim kurumlarında okutulmak üzere, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından hazırlatılan ders kitapları, işlenecek ders konularını belirlemenin yanı sıra, yazıldığı devrin ruhuna ışık tutan tarihî belge niteliği de taşımaktadır. Bazı şair ve yazarlar; sosyal, siyasal ve ideolojik birtakım sebeplerden dolayı ders kitaplarında yer almamakta veyahut olduğundan farklı anlatılmaktadır. Bu edebî şahsiyetlerin birisi de millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy’dur. Mehmet Akif, şair kimliğinin yanı sıra fikir ve aksiyon adamıdır. II. Meşrutiyet’ten Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu yıllara değin şiirleriyle, camilerde millî mücadeleyi telkin eden vaazlarıyla, bu dönemde etkin rol oynayanların başında gelmektedir. Ancak ders kitaplarında Mehmet Akif’ten ya hiç bahsedilmemiş ya da şair kısmî bir değerlendirmeye tâbi tutulmuştur.