Tehlikeli Atıkların Sınır Ötesi Taşınması Ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Konvansiyonu


CANER O., AKIL A.

Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.14, pp.75-95, 2008 (Peer-Reviewed Journal)