Lise Öğrencilerine Yönelik Tıp Kariyer Kampı Buütf Örneği


Creative Commons License

Alper Z., Kafa İ. M. , Aydin M. O. , Acar H. M.

XII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Samsun, Turkey, 19 - 22 May 2022, pp.152-153

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.152-153

Abstract

Giriş: Son yıllarda lisans eğitimi öncesi lise öğrencilerine yönelik kariyer eğitimleri düzenlenmektedir. Bu eğitimlerden biri olan Mini Tıp Okulu kavramı 1989 yılında ortaya atılmıştır.Hali hazırda ABD deki 70 den fazla tıp fakültesinde lise son sınıf ve üniversite birinci sınıf öğrencilerine tıp fakültesinin ve bir doktorun yaşamının çeşitli yönlerini sunan kamp programları yapılmaktadır. Bu programlar öğrencilerin çeşitli tıbbi ortamları deneyimlemesini sağlamak, tıp alanında kariyer yapmak için ilgi uyandırmak ve tıp alanıyla ilgili sorularına yanıt bulmak için tasarlanmıştır. Ayrıca uygulanan lise kariyer kampları sadece tıp alanında değil diğer sağlık alanında, örneğin eczacılık alanında da yapılmaktadır. Bu yaklaşım lise öğrencilerine sağlıkta kariyeri etkin bir şekilde teşvik etmektedir. Tıp fakülteleri tarafından düzenlenen kariyer programları, lisans öncesi öğrencilerinin tıpta olası kariyer fırsatlarını incelemeleri için ideal fırsatlar sunmaktadır. Türkiye’de de bir süredir vakıf üniversiteleri aracılığı ile bu tarz programlar yapılmaktadır. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 31 Ocak- 4 Şubat 2022 tarihleri arasında “Liselere Yönelik Tıp Kariyer Kampı ”nı gerçekleştirmiştir. Bildiğimiz kadarı ile Türkiye’de devlet üniversiteleri içerisinde ilki gerçekleştiren BUÜTF, Bursa’da lise eğitimi veren devlet ve özel eğitim kurumlardan gelen öğrencilere 5 gün boyunca temel tıbbi bilgiler, kariyer deneyim aktarımları ve klinik beceri uygulamalarından oluşan bir program sunmuştur. Program ücretli yapılmıştır. Amaç: Bu çalışma ile kampa katılan öğrencilerin programa yönelik geribildirimleri ile genel memnuniyetlerinin ve katıldıkları programın tıpta kariyer yapma konusundaki ilgilerine etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Programa katılan öğrencilerden sistemli bir geri bildirim alınabilmesi için oluşturulan çevrimiçi ankette öğrencilerden genel bilgileri ile birlikte programda yer alan etkinliklerden memnuniyetlerinin 1’den 10’a kadar puanlanması istenmiştir. Ayrıca programdan genel memnuniyetin değerlendirildiği açık uçlu sorular da sorulmuştur.Bulgular: Programa beş farklı eğitim kurumundan toplamda 11 kişi katılmıştır. Katılımcıların 2 si (%18,2) 9. Sınıf; 1 i (%9,1) 10. Sınıf; 6 sı (%54,5) 11. Sınıf ve 2 si (%18,2) 12. Sınıf öğrencileri idi. Öğrencilerin tamamı daha önce bu tarz bir kampa katılmadığını belirtmiştir. Yapılan derslerin 10’luk puanlama ölçeğine göre değerlendirmelerinin ortalaması 9,12`dir. “Kamp süresince yapılan etkinliklerin hepsini göz önünde bulundurarak kampımız hakkında genel görüşünüzü bizimle paylaşabilir misiniz?” sorusuna verilen yanıtlar genel anlamda olumluydu. K11: “Bence fazlasıyla kapsamlı bir kamptı. Hem tıp fakültesinin nasıl olduğu, neler göreceğimizi hem de eğitim sonrası kariyer şekillendirme alanında bilgilendirici ve ilgi çekici bir program oldu.” “Kamp süresince size verilen eğitimin gerçek tıp eğitimi ile bağdaştığını düşünüyor musunuz?” sorusuna gelen yanıtlar; genel anlamda kampın mevcut tıp eğitimi ile paralellik gösterdiği yönünde idi. K10: Bilhassa kampta yaptığımız birçok pratik uygulamaların preklinik öğrencileri tarafından da zaten yapılan uygulamalar olması, tıp eğitimiyle bağdaştığını gösteriyor. “ “Katıldığınız bu kamp ileriye yönelik kariyer planınız açısından karar vermenizde etkili oldu mu? Açıklayabilir misiniz? ” sorusuna yanıtlar kampın tıp kariyeri hakkında olumlu yönde etkili olduğu yönündeydi. “Kariyer planlamasına yönelik yapılacak bir sonraki etkinliğimiz için önerileriniz nelerdir?” sorusuna gelen yanıtlar genel anlamda uygulamalı eğitimlerin arttırılmasına yönelikti.Sonuç: Çalışmamızda kariyer kampının öğrencilerin tıp kariyerine karşı ilgisini artırdığı, öğrencilerin tıp kariyeri hakkında sorularına etkin yanıtlar bulmalarını sağladığı görülmektedir. Bu tip yapılandırılmış eğitim programlarının öğrencilerin kariyer planlamasına oldukça etkili katkı yapacağı ve bu yüzden sayılarının artırılması gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler lise kampı, kariyer kampı, mini tıp okulu