Öğrencilerin fiziksel muayene beceri uygulama yeterlilikleri, öğrenme memnuniyetleri ve öz güven düzeyleri


ENÇ N., UYSAL H., TÜLEK Z., CAN G., POLAT DÜNYA C., YILDIZ AYVAZ M., ...More

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.14, no.3, pp.835-847, 2022 (Peer-Reviewed Journal)