Gıda Mikrobiyolojisi İçin Önemli Olan Mikroorganizmaların Taksonomide Sınıflandırılması


Özoğlu Ö., Korukluoğlu M.

12. Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi, Bursa, Turkey, 21 - 22 March 2022, pp.254-260

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.254-260

Abstract

Taksonomi; canlıların tür düzeyinde sınıflandırılmasıdır.  Uzun süre Robert H. Whittaker (1969) tarafından önerilen 5 alem (Monera, Protista, Fungi, Plantae ve Animalia) sistemi canlı sınıflandırılmasında kullanılmıştır. Sonrasında 1990 yılında Carl Woese tarafından hücre yapılarına göre canlıları 3 gruba (Bacteria, Archaea ve Eucarya) ayıran yeni taksonomi birimi önerilmiştir.

Mikroorganizmaların taksonomisinin oluşturulmasında; filojenik klasifikasyon, numerikal klasifikasyon, genetik klasifikasyon, antijenik klasifikasyon, fajla tiplendirme, kemotaksonomi gibi sınıflandırma yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemler uygulanırken mikroorganizmaların; DNA-DNA hibridizasyonu, morfoloji, metabolizma faaliyetleri, DNA’daki % GC oranı gibi özellikleri incelenmektedir. Taksonomideki gelişmelerin sonucunda gıda mikrobiyolojisini ilgilendiren mikroorganizmaların sınıflandırılmasında da önemli değişiklikler meydana gelmektedir.

Sonuç olarak; gıda güvenliği, gıdaların kalitesi ve özellikle fermente gıdalar gibi bazı gıdaların prosesi açısından büyük öneme sahip gıda mikrobiyolojisinin temeli olan mikroorganizmaların taksonomisinin güncelliği sürekli olarak takip edilmeli ve taksonomiyi güçlendirecek yeni ve güvenilir yöntemlerin geliştirilerek desteklenmesi gerekmektedir.