TEKSTİL SEKTÖRÜNDEKİ RİSK ANALİZİ SONUÇLARININ ANP YÖNTEMİ KULLANILARAK KRİTER BAZLI AĞIRLIKLANDIRILMASI VE KRİTİK FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ


ÇAT F., KOCAAĞA S., ERÇİN E. M., GÜNDÜZ T., ÖZALP B. T.

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 2022 (Peer-Reviewed Journal)