Antimikrobiyal dirençli Escherichia coli’de geniş spektrumlu β-laktamaz direncinin araştırılması


CENGİZ M., Ulvi İ.

Journal of Reseacrh in Veterinary Medicine, 2020 (Peer-Reviewed Journal)