COVID19 pandemisinin primer immün yetmezlik tanılı hastalar üzerinde etkisi


ÇEKİÇ Ş. , KARALI Z. , KÖSE H. , GENEL F., ÖZDEMİR Ö., HASKOLOĞLU Z. Ş. , ...More

XXVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 12 October 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey