Kistik ekinokokkozis şüpheli olguların serumlarından 2008-2016 yılları arasında çalışılan indirekt hemaglütinasyon sonuçlarının retrosprktif olarak değerlendirilmesi


TÜZEMEN N. Ü., ALVER O., ÖZAKIN C., ENER B.

20. Ulusal Parzitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 25 - 29 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes