İki yanıt değişkenli değişik veri setlerinde lojistik regresyon ve diskriminant analizinin doğru sınıflandırma oranları Bir simülasyon çalışması


EDİZ B., CANGÜR Ş., OCAKOĞLU G. , ERCAN İ. , CANKUR N. Ş. , COŞKUN İ. , ...More

VIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Bursa, Turkey, 20 - 22 September 2005

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Bursa
  • Country: Turkey