Depresyon veya Bipolar Bozukluğu Bulunan Hastalarda Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Araştırılması


KAYA Ö. A. , Akarsu G. A. , ALVER O. , Kokaçya M., Akküçük Ş.

21. Parazitoloji Kongresi, 28 September - 03 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text