PREMATÜRE BEBEKLERDE SERUM MANNAN BAĞLAYICI LEKTİN MBL EKSİKLİĞİ VE MBL GEN POLİMORFİZMİ SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI VE MBL EKSİKLİĞİNİN KISA VE UZUN DÖNEM MORBİDİTELER ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


doğan p., ÖZKAN H. , KÖKSAL F. N. , ORAL H. B. , bağcı o., varal i.

24. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 17 - 20 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text