Genç Basketbol Oyuncularında Vücut Yağ Yüzdesi ile Sıçrama Performansı Arasında İlişki Var Mı?


KAYA D.

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 2020 (Peer-Reviewed Journal)