Türkiye de 2005 2013 Yılları Arasında UFRS Konusunda Yapılan Akademik Çalışmalara İlişkin Bir Araştırma


Creative Commons License

İşseveroğlu G. , Ercan C., Aracı H.

II. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, Bursa, Turkey, 29 - 30 May 2014, vol.1, pp.466-484

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.466-484

Abstract

Küreselleşme ve bunun sonucu olarak hızla artan doğrudan yatırımlar ve sınır ötesi işletme birleşmeleri gibi sermaye hareketleri muhasebe alanında uluslararası boyutta ortak bir dilin kullanılması gereğini ortaya çıkarmıştır. Türkiye 2005 yılından itibaren Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını (UFRS) kullanmaya başlamıştır. UFRS ile ilgili akademik katkıların bu tarihten itibaren nasıl bir seyir izlediğinin tespit edilmesi yararlı olabilir. Bu araştırmanın amacı, 2005-2013 yılları arasında UFRS konusunda Türkiye’de yapılmış akademik çalışmaların profilini ve katkısını incelemektir. Bu bağlamda, Türkiye adresli ASOS uluslararası index kapsamındaki dergiler, Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu ve Uluslararası Türk Coğrafyasında TFRS Sempozyumu taranmıştır. Araştırma kapsamında, çalışmaların sayısı, yıllara göre dağılımı, üniversiteler arasındaki paylaşımı, ortak çalışmaların ağırlığı, çalışmaların odaklandığı standartlar ve araştırmacıların kullandıkları metodoloji gibi konular incelenmiştir.