Milli güreşçilerin sportmenlik yönelim düzeyleri üzerine bir araştırma


GÜLLÜ S., ŞAHİN S.

Journal of Turkish Studies, vol.13, no.18, pp.705-718, 2018 (Peer-Reviewed Journal)