Göreli Entropi Kavramı Hesaplanması ve Kullanımı


GÜRSAKAL N., GÜRSAKAL S. , MURAT D.

15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 20 - 22 May 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text