Dinamik Germenin Kas Reaksiyon Özellikleri Üzerine Etkileri


ŞEKİR U. , YALAKİ U. C. , İLHAN O., AKOVA B.

17. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK SPOR HEKİMLİĞİ KONGRESİ, 22 - 24 March 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text