Investigating Circular Economy and Life Cycle Assessment for Electric Vehicles in the Automotive Sector


Creative Commons License

Günaslan S., Erol Nalbur B., Cindoruk S. S.

no.7, pp.308-313, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.59287/ijanser.722
  • Journal Indexes: Root Indexing
  • Page Numbers: pp.308-313
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

çalışmaları yakından takip edilmektedir.nemli katkı sunacağı düşünülen elektrikli araçların yaşam döngüsü değerlendirmesi yoluyla tüm çevresel
etkileri belirlenerek değerlendirme ve yorumlama aşamaları sonunda eldeedilmektedir. Çalışmada incelenen bazı literatür sonuçlarında bu araçların çevresel etkileriyle ilgili farklı sonuçlar olduğu görülmüştür. Elektrikli araçların sera gazı emisyonuna neden olan temel faktörün aracın üretim aşamasında ortaya çıktığı görülmüştür. Ancak mevcut durumun iyileştirilmesi için yapılacak yeni çalışmalar ve farklı teknolojik gelişmelerle bu etkilerin azaltılabileceği düşünülmektedir. Ülkemizde ve dünyada hem döngüsel ekonomi hem de elektrikli araçlara geçiş konusunda önemli katkı sağlayacak adımlar atılmakta ve politika çalışmaları yakından takip edilmektedir.

çalışmaları yakından takip edilmektedir.nemli katkı sunacağı düşünülen elektrikli araçların yaşam döngüsü değerlendirmesi yoluyla tüm çevresel
etkileri belirlenerek değerlendirme ve yorumlama aşamaları sonunda eldeedilmektedir. Çalışmada incelenen bazı literatür sonuçlarında bu araçların çevresel etkileriyle ilgili farklı sonuçlar olduğu görülmüştür. Elektrikli araçların sera gazı emisyonuna neden olan temel faktörün aracın üretim aşamasında ortaya çıktığı görülmüştür. Ancak mevcut durumun iyileştirilmesi için yapılacak yeni çalışmalar ve farklı teknolojik gelişmelerle bu etkilerin azaltılabileceği düşünülmektedir. Ülkemizde ve dünyada hem döngüsel ekonomi hem de elektrikli araçlara geçiş konusunda önemli katkı sağlayacak adımlar atılmakta ve politika çalışmaları yakından takip edilmektedir.Dünya kaynaklarının hızla tüketildiği günümüzde döngüsel ekonomi kavramı gün geçtikçe daha çok önem kazanmaya başlamıştır. Ürünlerin imalat aşamalarında en az hammadde kullanımını amaçlayan ve sürdürülebilir bir endüstriyel sektör olarak tanımlanabilmektedir. Son birkaç yılda hem sosyal faydaları hem de çevre korumayı iyileştirdiği için araştırmacılar tarafından da dikkat çekmektedir. Karbon-nötr olma hedefini amaçlayan Avrupa Komisyonu 2019 yılında Avrupa Yeşil Mutabakatı anlaşmasını imzalamıştır. Ülkemizde de 2021 yılında imzalanan Yeşil Mutabakat, 2050 yılına kadar karbon emisyonundan arınmayı hedeflemektedir. Avrupa Mutabakatı kapsamında da kullanımının ve etkilerinin araştırılması yaygınlaşan elektrikli araçlar günümüzde de oldukça ilgi görmeye başlamıştır. Sera gazı azaltım hedefleri konusunda önemli katkı sunacağı düşünülen elektrikli araçların yaşam döngüsü değerlendirmesi yoluyla tüm çevresel etkileri belirlenerek değerlendirme ve yorumlama aşamaları sonunda eldeedilmektedir. Çalışmada incelenen bazı literatür sonuçlarında bu araçların çevresel etkileriyle ilgili farklı sonuçlar olduğu görülmüştür. Elektrikli araçların sera gazı emisyonuna neden olan temel faktörün aracın üretim aşamasında ortaya çıktığı görülmüştür. Ancak mevcut durumun iyileştirilmesi için yapılacak yeni çalışmalar ve farklı teknolojik gelişmelerle bu etkilerin azaltılabileceği düşünülmektedir. Ülkemizde ve dünyada hem döngüsel ekonomi hem de elektrikli araçlara geçiş konusunda önemli katkı sağlayacak adımlar atılmakta ve politika çalışmaları yakından takip edilmektedir.