N Halamin Bileşikleri ve Özellikleri


Creative Commons License

Orhan M.

Tekstil Teknik, no.8, pp.87-89, 2010 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2010
  • Title of Journal : Tekstil Teknik
  • Page Numbers: pp.87-89

Abstract

Antimikrobiyel işlemler, mikroorganizmaların tekstiller üzerinde üremelerini önlemek amacıyla yapılmaktadır. Birçok kimyasal madde, bu amaçla kullanılmaktadır. Bu kimyasallar içerisinde N-halamin fonksiyonel grupları oldukça etkili bileşiklerdir. Halaminler imid, amid veya amin gruplarının halojenleştirilmesi ile oluşan bileşiklerdir. N-halamin bağındaki N-H, ağartma işleminde klor içeren kimyasallarla tersinir olarak tepkimeye girerek klor (N-Cl) ile yüklenir. Halamin bileşikleri, halamin bağındaki  klorun oksitleyici özelliğinden dolayı geniş spektrumlu dezenfektan olarak kullanılmaktadır. Halaminlerin etki derecesi sırasıyla amin > amid > imid şeklindedir. 1,3-diklor-5,5-dimetilhidantoin ve 3-brom-1-klor-5,5-dimetilhidantoin yapılı halaminler poliamid, poliester, pamuk ve yün gibi çok farklı liflere antimikrobiyel özellik kazandırmak için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.