İnternet Üzerinden Hasta Takibi Amaçlı PIC Mikrodenetleyici Tabanlı Kablosuz Pals-Oksimetre Ölçme Sistemi Tasarımı ve LabVIEW Uygulaması


Creative Commons License

Eriş Ö., Korkmaz H., Toker K., Buldu A.

VII. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 14 - 17 October 2010, pp.16-25

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Gazimagusa
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.16-25
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

In this paper, three vital signs of a patient are monitored wirelessly: oxygen saturation percentage, heart rate and body temperature. A finger type SpO2 sensor having a model of 8000AA manufactured by Nonin is used to measure oxygen saturation percentage and, heart rate. Body temperature is measured using a DS18B20 sensor manufactured by Dallas. The user interface has been developed in LabVIEW 7.1. Coverage area has been enhanced by using internet in the local network. Three vital signs of the maximum ten individual patients are monitored remotely by using developed portable wireless device and application. The system is also able to alert over user interface by text messages when unexpected data is read. In addition, the necessity of the clinician and the patient must be in the same place at the same time is removed.

Bu çalışmada bir hasta üzerinden kablosuz olarak algılanan üç adet yaşamsal işaret izlenmektedir: Oksijen saturasyonu yüzdesi, Nabız ve vücut sıcaklığı. Nonin firması tarafından üretilen 8000AA modelindeki parmak tipi algılayıcı, SpO2 ve nabız ölçümünü gerçekleştirmektedir. Vücut sıcaklığı ölçümü için Dallas firması tarafından üretilen DS18B20 sayısal sıcaklık algılayıcısı kullanılmıştır. Kullanıcı arayüzü LabVIEW 7.1 kullanılarak geliştirilmiştir. Ağ içerisinde internet altyapısı kullanılarak kapsama alanı genişletilmiştir. Geliştirilen hasta üzerinde taşınabilir kablosuz aygıt ve mobil uygulama ile aynı anda en fazla 10 adet hasta verilerinin uzaktan takibi sağlanarak; beklenmeyen bir veri algılandığında arayüz üzerinden alarm vermesi sağlanmıştır. Ayrıca klasik yöntemde olduğu gibi hasta ve doktorun aynı anda aynı mekanda bulunma zorunluluğu da ortadan kaldırılmıştır.