İznik Gölünde Yaşayan Silurus glanis L. (Yayın Balığı)’xxnın Helminth Faunası Üzerine Araştırma XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi 17-20 Eylül 1996 63- 70. İSTANBUL


AYDOĞDU A. , YILDIRIMHAN H. S. , ALTUNEL F. N.

XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Turkey, 17 - 20 September 1996

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey