NEDENİ AÇIKLANAMAYAN İNFERTİLİTE OLGULARINDA SPERM DNA BÜTÜNLÜĞÜNÜN FERTİLİZASYON BAŞARISI VE ERKEN EMBRİYONER GELİŞİME ETKİSİ


Tezcan E., AVCI B., KASAPOĞLU I., UNCU G.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2020 (Peer-Reviewed Journal)