Obezite yönetiminde sorunlar


UNCU Y.

10. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Turkey, 18 - 22 May 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes