SIĞINMACILARIN AİLE BİRLEŞİMİ HAKKI


Creative Commons License

Özgenç Z.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.37, no.2, pp.297-342, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Recent times, asylum seekers arrive alone and seek the way to be reunited with the members of their family after they have settled in the host state to some extent. The right to family reunification is the one of the significant argument for serving this purpose. Also, it facilitates the integration of asylum seekers in the host states. In the most general sense of family reunification means the entry into and residence in the host state by family members of State of origin national residing lawfully in that host state in order to preserve the family unit, whether the family relationship arose before or after the resident's entry. Considering this defination, we will try to answer the following question in terms of Turkish and European Union Law: How family is defined under law of foreigners? What is quality of right to family reunification? Who has the right to family reunification? What is the scope of this right? Which legal protection is provided by the right to family reunification? In this regard, how are the problems resolved arising this issue?

Son yıllarda, sığınmacılar yalnız olarak göç etmekte ve ev sahibi devletin ülkesine yerleştikten sonra bu ülkede diğer aile üyeleri ile birleşmenin yollarını aramaktadırlar. Aile birleşimi hakkı bu amaca hizmet eden en önemli hukuki argümanlardan biridir. Ayrıca sığınmacının ev sahibi devlet ile entegrasyonunu da kolaylaştırmaktadır. En genel anlamıyla aile birleşimi, menşe devlet ülkesinde yasal olarak ikâmet eden bir yabancının aile üyelerinin, bu devlette aile birliğinin oluşması için, ailenin meydana gelişinin ikâmet edenin, ülkeye girişinden önce ya da sonra olmasına bakılmaksızın, aile birliğini korumak üzere ev sahibi devlete girişi ve ikâmet etmesidir. Bu tanım dikkate alındığında, Avrupa Birliği ve Türk Hukuku açısından şu sorulara cevap aramaya çalışacağız: Yabancılar Hukuku’nda aile nasıl tanımlanmaktadır? Aile birleşimi hakkının niteliği nedir? Kimler aile birleşimi hakkına sahiptir? Hakkın kapsamı nedir? Aile birleşimi hakkı, sahibine hangi hukuki güvenceleri sağlar? Bu konuda uygulamada ortaya çıkan sorunla nasıl çözülebilir?