Fransa’da İnternet Yoluyla İşlenen Suçlardan Doğan Ceza Sorumluluğu


KANGAL Z. T.

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, vol.64, pp.227-240, 2001 (Peer-Reviewed Journal)