İntraperitonal Diklorvos Uygulamasının Sıçanların (Rattus norvegicus) Bazı Dokularında Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz ve Malat Dehidrogenaz Aktiviteleri Üzerine Etkisi


Creative Commons License

Dere E., Arı F., Tosunoğlu H.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.33, no.5, pp.5-10, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 33 Issue: 5
  • Publication Date: 2007
  • Journal Name: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.5-10
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada zirai amaçlar için yaygın bir şekilde kullanılan ve toksik bir ajan olan diklorvos’un (DDVP’nin), 4 mg kg-1’lık dozu, sıçanlara

(Rattus norvegicus) intraperitonal yolla enjekte edilmiş, kontrol grubuna ise serum fizyolojik verilmiştir. Enjeksiyondan 0, 2, 4, 8, 16,

32, 64 ve 72 saat sonra erkek ve dişi sıçanların karaciğer, böbrek, beyin ve incebağırsak dokularında, glukoz 6-fosfat dehidrogenaz

(G6PD) ve malat dehidrogenaz (MDH) enzim aktivitelerindeki değişimler spektrofotometrik yolla tayin edilmiştir. İstatistiksel analizler

SPSS programı kullanılarak yapılmıştır. Sonuç olarak birincil toksik etkisini asetilkolinesteraz enzimini inhibe ederek sinir sistemi üzerine

gösteren diklorvos, çalışılan tüm dokularda erkek ve dişi sıçanların her iki enzim aktivitesinde anlamlı (p<0.05) değişimlere neden olmuştur.