Tip 2 diyabetik hastalarda rosiglitazon ile pioglitazonun serum adiponektin, leptin ve arteryal sertlik üzerine etkilerinin incelenmesi


ÖZ GÜL Ö. , Tuncel E., Eryılmaz S., Ocak N., Fazlıoğlu M., Dirican M. , ...More

43. Ulusal Diyabet Kongresi, Turkey, 9 - 13 May 2007

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey