Sağlıklı Yaşam Ortamları İçin Bütünleşik İnovatif Yaklaşım: Aile Dostu, Öğrenen Sağlıklı Şehir


Creative Commons License

Gür M.

in: Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı - Özel Konular , Didem EVCİ KİRAZ, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.24-32, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.24-32
  • Editors: Didem EVCİ KİRAZ, Editor
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET Metinde sağlıklı yaşam ortamları için inovasyon, ulusal/küresel düzeyde mekan ve süreçlerin

odak noktasındaki fiziksel çevre olan şehirlerle ilişkili olarak ele alınmaktadır. Sağlıklı şehirler sağlığa,

esenliğe ve bu alanda eşitliğe katkı koymayı hedefleyen Sağlıklı Şehirler Ağı ile ilintilendirildiğinde, fiziksel

çevrenin yapılandırılmasının yanısıra sosyal belirleyicilere yatırım, bireylerin eğitim ve bilinç düzeyi,

paydaşlar arası ortaklık, işbirliği, katılım ve yönetişim öne çıkmaktadır. Sağlıklı ve yaşam kalitesi

yüksek bir şehir olmak adına üretilen stratejilere ve deneyimlere dayanarak, farklı yaş gruplarını kapsayan

bir yaklaşım olarak aile dostu şehir ile yaşam boyu gelişimi destekleyerek sosyal belirleyicileri yapılandıran

öğrenen şehir yaklaşımlarının, sağlıklı şehirlerle simbiyotik bir ilişkiye sahip olduğu

belirtilebilir. Bu kavramsallaştırma doğrultusunda metinde, sosyal gruplar arasında eşitlikçi ve kapsayıcı

anlayışla sağlıklı yaşamı destekleyen aile dostu şehir ile kapasite gelişimi üzerinden yerel dinamikleri inovatif

bir biçimde yapılandıran öğrenen şehir yaklaşımları, sağlıklı şehre yönelik bütünleşik bir fiziksel

kurgu olarak değerlendirilmektedir. Sonuç bölümünde toplumsal ve bireysel düzeyde yaşam kalitesini

iyileştiren bütünleşik şehir kurgusu yaklaşımıyla sağlıklı şehirlerin rekabet gücünü artıracak öneriler geliştirilmektedir.

Anah tar Ke li me ler: Sağlıklı yaşam; sağlıklı şehir; öğrenen şehir; aile dostu tasarım

ABSTRACT In the text, innovation for healthy living environments is evaluated related to cities, which

are the physical environment at the focal point of spaces and processes at national / global level. When

the qualities of healthy cities are linked to the Healthy Cities Network, which aims to contribute to health,

well-being and equality in this field, in addition to structuring the healthy physical environment, investment

in social determinants, education and awareness level of individuals, inter-stakeholder partnership,

cooperation, participation and governance stand out. Based on decision strategies and experiences to become

a healthy city with high quality of life, it can be stated that the family-friendly city concept covering

different age groups and learning city concept that support social determinants by supporting

lifelong development have a symbiotic relationship with healthy cities. In line with this approach, conceptions

of family-friendly city that promotes healthy living with an egalitarian and inclusive understanding

among social groups with learning city that structures local dynamics through capacity

development are evaluated as an integrated physical settlement in the text. In the conclusion, suggestions

to improve the competitiveness of healthy cities with an integrated urban approach that improves the quality

of life at community and individual levels are developed.

Keywords: Healthy living; healthy city; learning city; family-friendly design