Medine de İlk İslâm Toplumunun Oluşumu


PAY S.

HECE Aylık Edebiyat Dergisi, Haziran/Temmuz/Ağustos 2013, vol.17, pp.162-174, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)