Effects of different irrigation regimes on water use efficiency, yield and fruit quality of watermelon under Bursa ecological conditions


Creative Commons License

Kuşçu H. , Turhan A. , Özmen N. , Aydınol P. , Demir A. O.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.28, no.1, pp.21-26, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 28 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.21-26

Abstract

This study was conducted to determine the effects of different irrigation regimes on

evapotranspiration, water use efficiency, yield, some yield components and fruit quality

parameters of watermelon (Citrullus vulgaris) irrigated via drip irrigation in Bursa ecological

conditions during 2011 and 2012. For this purpose, four different irrigation regimes (100%

(control), 75%, 50% and 25% replenishment of soil water depleted) were investigated. Mean

seasonal evapotranspiration and mean total irrigation water applied were determined as 505

mm and 449 mm respectively at control treatment, in which the lack moisture of soil was

corresponded fully. According to treatments, average water use efficiency was determined

between 12.68 kg m-3 and 15.66 kg m-3. With regard to treatments, the fruit yield was found

between 37.2 t ha-1and 77.9 t ha-1 in the first year and between 38.2 t ha-1 and 80.3 t ha-1 in the

second year. It was obtained that there were significant relationships between seasonal

evapotranspiration and water use efficiency, seasonal irrigation water applied and fruit yield,

and seasonal evapotranspiration and fruit yield. Yield components such as fruit weight, fruit

diameter and fruit height were differences statistically with regard to treatments. While quality

parameters such as total sugar, total acidity and ascorbic acid were difference statistically with

regard to treatments, pH and total soluble solids values were not difference statistically.

Bu çalışmada, 2011 ve 2012 yıllarında Bursa ekolojik koşullarında damla sulama ile sulanan

karpuz bitkisinde (Citrullus vulgaris) farklı sulama miktarlarının bitki su tüketimi, su kullanım

etkinliği, verim, bazı verim bileşenleri ve meyve kalitesi üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu

amaçla dört farklı sulama konusu (bitki su tüketiminin %100’ü (kontrol), %75’i, %50’si ve

%25’i) oluşturulmuştur. Topraktaki eksik nemin tam olarak karşılandığı kontrol konusunda,

ortalama mevsimlik bitki su tüketimi 505 mm ve uygulanan ortalama toplam sulama suyu

miktarı ise 449 mm olarak bulunmuştur. Konulara göre ortalama su kullanım etkinliği 12.68

ile 15.66 kg m-3 arasında belirlenmiştir. Verim, denemenin ilk yılında konulara göre 37.2-77.9

t ha-1, ikinci yılında ise 38.2-80.3 t ha-1 arasında gerçekleşmiştir. Bitki su tüketimi ile su

kullanım etkinliği, uygulanan sulama suyu ile verim ve bitki su tüketimi ile verim arasında

anlamlı ilişkiler elde edilmiştir. Verim bileşenlerinden tek meyve ağırlığı, meyve çapı ve

meyve boyu değerleri verimle paralel olarak konulara göre farklılık göstermiştir. Kalite

parametrelerinden toplam şeker, toplam asitlik ve askorbik asit konulara göre farklılık

gösterirken, pH ve suda çözünür kuru madde miktarı konulara göre herhangi bir farklılık

göstermemiştir.