Influence of Chloride on Growth, Fruit Yield and Quality Parameters of Processing Pepper


Creative Commons License

Turhan A. , Ozmen N.

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.24, no.6, pp.1139-1144, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 6
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.18016/ksutarimdoga.vi.846945
  • Title of Journal : KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE
  • Page Numbers: pp.1139-1144
  • Keywords: Capsicum annuum, Chlorinated water, Water soluble solids, Total acidity, TOMATO, NITROGEN, NUTRITION, STRESS, WATER

Abstract

This study was carried out to investigate the effects of irrigation water containing different Cl- on plant growth parameters, fruit yield and quality characteristics of pepper (C. annuum L. cv. Postal Capija). Nutrient solutions containing Cl- concentrations were applied to processing pepper plants and effects of Cl- on growth parameters, fruit yield and quality traits, leaf water potential and chloride contents were determined. Greenhouse experiments were conducted with the Cl- concentrations [control (0.27), 1.5, 3.0, 4.5, 6.0, 7.5 and 15.0 mM] were applied to pepper plants. Plant height, fresh and dry weight, fruit yield and fruit weight, length and diameter were not affected by increasing Cl- concentrations up to 3.0 mM, but further increases in Cl- concentration negatively influenced this results. The greatest dry matter and soluble solids content were obtained from 3.0 and 4.5 mM Cl- treatments. Increasing Cl- concentration increased fruit acid content; the greatest acid content was from the greatest Cl- concentration. Increasing growing media Cl- concentration increased leaf Cl- accumulation and Cl- concentration >3.0 mM reduced leaf water potential. Research results showed that Cl- concentrations in irrigation water are important for efficient and economical pepper cultivation, and using water containing more than 3.0 mM chlorine will jeopardize yield and quality.
Bu çalışmada, salçalık biber (C. annuum L. cv. Postal Capija)
bitkilerine farklı Cl- içeren besin solüsyonları uygulanmış ve biberin
büyüme parametreleri, meyve verim ve kalite özellikleri, yaprak su
potansiyeli ve klor içerikleri araştırılmıştır. Sera şartlarında yapılan
araştırma tesadüf parselleri deneme desenine uygun ve dört
tekerrürlü olarak planlanmış, bitkilere yedi farklı Cl- [kontrol (0.27),
1.5, 3.0, 4.5, 6.0, 7.5 and 15.0 mM] uygulaması yapılmıştır. Sonuçlar,
Cl- konsantrasyonunun 3.0 mM’e kadar yükselmesinden; büyüme
parametreleri (bitki boyu, bitki yaş ve kuru ağırlığı) meyve verimi ve
meyve karakteristiklerinin (meyve ağırlığı, meyve çap ve boyu)
etkilenmediğini, ancak bu seviyenin üzerinde artan Clkonsantrasyonlarının
söz konusu değerleri olumsuz etkilediğini
göstermiştir. En yüksek meyve kuru madde ve suda çözünür kuru
madde içerikleri 3.0 and 4.5 mM Cl- uygulamalarında tespit
edilmiştir. Buna karşın, Cl- konsantrasyonlarındaki artış meyve asit
içeriklerini de arttırmış ve en yüksek asit içeriği yüksek Cluygulamasında
bulunmuştur. Yetiştirme ortamında artan Cl-,
yapraklarda daha fazla Cl- birikmesine neden olmuş, (>3.0 mM)
yaprak su potansiyelini ise düşürmüştür. Bu araştırmadan elde edilen
sonuçlar, besin solüsyonu Cl- kapsamındaki artışların bitki büyümesi,
verim ve meyve özelliklerinde önemli azalmalara neden olabileceğini,
biberlerin sulanmasında kullanılan solüsyonun Cl- kapsamlarının da
dikkate alınmasının ne kadar gerekli olduğunu göstermiştir.