Kuzu Karaciğer Beta Glukozidaz Enzim Aktivitesi Üzerine Eprinomektin Rikobendazol ve Albendazolün İn Vitro Etkilerinin Araştırılması


KARA H. , AKŞİT D., AKŞİT H., YILDIZ O., SEYREK K., TURAN Y.

6. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Turkey, 25 - 27 June 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey