FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ÜSTBİLİŞSEL ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI


YERDELEN S., TAŞ Y., KAHRAMAN N.

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, 28 September 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text