Bireysel gelişim: Bebeklik ve erken çocukluk


Öztürk A.

in: Kültürlerarası psikoloji Araştırma ve uygulamalar, Leman Pınar Tosun, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.33-64, 2015

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2015
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.33-64
  • Editors: Leman Pınar Tosun, Editor
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Bu kitapta gelişim kavramı üç düzeyde ele alınmaktadır. İlki filogenetik gelişimdir. Filogenetik gelişim, türler arası çeşitlilik  ve yeni türlerin uzun tarih dönemleri boyunca ortaya çıkışı ile ilgilidir. Bu tür gelişim 11. Bölüm'de tartışılacaktır. İkinci olarak, “gelişim” kavramı ile toplumlardaki kültürel değişimler kast edilir. Bu anlamda gelişime 10. Bölüm'de (kültürel evrimin antropolojik geleneği tartışılacaktır) ve 18. Bölüm'de (ulusal gelişime odaklanılacaktır) değinilecektir. Bu bölüm ve onu takip eden bölüm ise bireyin yaşam boyu gelişimsel süreci diğer bir deyişle ontogenetik gelişim ile ilgilidir. Bu bölümde, bebeklik ve erken çocuklukta gelişimsel örüntülerdeki kültürel benzerlikler ve farklılıklara odaklanacak ve bir sonraki bölümde ise geç çocukluk, ergenlik ve yetişkinliği ele alacağız.