Scratch ile Programlama Öğretiminin Ortaokul 5. ve 6. sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi


VATANSEVER Ö., BALTACI GÖKTALAY Ş.

International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS), 6 - 08 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text