Direct Blue 2 diazo-boyarmaddesinin sulu çözeltiden P (HEMA) nanopartiküller ile uzaklaştırılması


GÖÇENOĞLU SARIKAYA A.

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.21, no.1, pp.278-294, 2019 (Peer-Reviewed Journal)