ERA5 Ve ERA-Interim Rüzgarları İle Çalıştırılan Varsayılan Ayarlamalı SWAN Model Performanslarının İrdelenmesi


Çalışır E., AKPINAR A.

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 2020 (Peer-Reviewed Journal)