Karpal tünel Cerrahisinde Lokal ve Genel Anestezi Tercihlerinin Klinik Sonuçlara ve Tedavi Maliyetine Etkisi


OĞUZKAYA S., EKEN G.

17. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Turkey, 16 November 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey