Kisspeptinler ve Kisspeptin Nöronları Üreme Sistemi Üzerine Etkileri ve Hipotalamik Yerleşimleri


Creative Commons License

Kafa İ. M. , Eyigör Ö.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.37, no.1, pp.53-60, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 37 Issue: 1
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.53-60
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Peptides which are fragments of a precursor polypeptide of 145 amino acids encoded by Kiss-1 gene (1q32) and mediate their effects via GPR54 receptor, constitute the family of neuropeptides termed as kisspeptins. It has been known that the kisspeptins play important and key roles on neuroendocrine regulation of reproduction, puberty and ovulation in mammals. Distributions of kisspeptin neurons in brain regions on different mammal species, mapping studies and colocalizations with the other neuropeptids, hormones and mediators are still a matter of debates. Ongoing studies in our laboratory revealed that the groups of kisspeptin neurons were localized in anteroventral periventricular, preoptic periventricular and arcuate nuclei with increasing densities, respectively in female rats. Many aspects of the roles of kisspeptins on the neuroendocrine regulation of reproduction are still not clear, despite the knowledge of their regulatory effects on puberty and hypothalamic- pituitary-gonadal axis. We believe that, reviewing of kisspeptins and kisspeptin neurons on the basis of the recent literature would shed light on our knowledge in this area and further studies in the way of the roles of kisspeptin neurons in central nervous system.

KISS-1 geni (1q32) tarafından üretilen 145 aminoasitlik bir öncül proteinden türeyen ve GPR54 reseptörü üzerinden etkilerini gösteren peptidler kisspeptin nöropeptid ailesini oluşturmaktadırlar. Kisspeptinlerin, memelilerde, üremenin nöroendokrin düzenlenmesi, puberte ve ovulasyon gibi fonksiyonlar üzerinde önemli ve anahtar roller üstlendikleri bilinmektedir. Farklı memeli türlerinde kisspeptin nöronlarının beyin bölgelerindeki dağılımları, haritalama çalışmaları ve diğer nöropeptid, hormon ve mediatörler ile olan kolokalizasyonları da halen üzerinde çalışılmakta olan konulardır. Laboratuarımızda yürütülen çalışmalarda da, kisspeptin nöronları, anteroventral periventriküler, preoptik periventriküler ve arkuat çekirdeklerde sırasıyla artan oranlarda belirlenmiştir. Kisspeptinlerin puberte başlangıcında ve hipotalamohipofizer- gonadal eksen regülasyonunda etkili oldukları bilinmekle birlikte üremenin nöronal kontrolü açısından açıklığa kavuşturulmayı bekleyen pek çok nokta bulunmaktadır. Kisspeptinlerin literatür bilgileri temel alınarak derlenmesinin kisspeptin nöronlarının merkezi sinir sistemindeki rolleri açısından bilgilerimize katkıda bulunacağına ve ileride yapılması planlanabilecek çalışmalara ışık tutacağına inanmaktayız.