İstenmedik ve Beklenmedik Olaylarla Karşılaşan Bireylere Yönelik Moral veManevi Desteğin Önemi Deprem ve Bedensel Engellilik Örneği


KULA M. N.

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, vol.6, no.2, pp.73-95, 2006 (ESCI)